Nailcare

Alt hvad du skal vide omkring allergier fra negleprodukter!

Antallet af allergi-tilfælde fra specielt gellak vokser kraftigt. Forstå hvorfor, hvordan du kan undgå det og hvad du skal gøre hvis det sker for en af dine kunder.

LEL-Nail-Allergies-NS-allergy-never-goes-away-600x300-1-1

I denne artikel:

Hvad er allergi, og hvordan udvikler man allergi fra negleprodukter?

Allergi opbygges over tid fra overeksponering af gentagen hudkontakt med et allergen, der starter som irritation og rødme. Dette kan forekomme med enhver kemisk ingrediens til formål, der ikke er designet og anbefalet til hudkontakt.

Allergi er kroppens immunsystem, der går i alarmtilstand og danner antistoffer mod en substans, kroppen er udsat for. Stofferne er ofte harmløse for kroppen, men immunsystemet misfortolker dem som farlige fremmede stoffer, og derfor kan overeksponering føre til en allergisk reaktion og livslang allergi.

I forbindelse med negleprodukter og neglebehandlinger ser vi primært tilfælde af kontaktallergi (f.eks. allergi på huden), men også eksempler på luftvejsallergi. Der er flere forskellige allergifremkaldende stoffer i negleprodukter, men det, vi ser flest reaktioner på, er akrylater. Alle UV-hærdende negleprodukter indeholder akrylater, og de kan derfor alle være allergifremkaldende i større eller mindre grad afhængigt af produktkvaliteten og måden, de anvendes på.

Akrylater er små molekyler, der let kan trænge igennem huden og komme ind i blodbanen. Risikoen for allergi kan reduceres ved bl.a. at bruge akrylater med en større molekylær struktur (da de har sværere ved at trænge igennem huden), bruge produkter med en mindre koncentration af akrylater eller helt undgå de værste og ofte billigste akrylater.

EU regulerer regelmæssigt reglerne for stoffer i kosmetiske produkter for at sikre forbrugernes sikkerhed, og de største og mest anerkendte producenter af negleprodukter arbejder hårdt i deres egne laboratorier for at producere bedre og mindre allergifremkaldende produkter for at imødekomme markedets krav og føre an på vejen mod større sikkerhed.

Men du kan faktisk også selv gøre meget for at undgå overeksponering og dermed minimere risikoen for allergi, hvilket du kan læse meget mere om i denne artikel.

En allergi vil aldrig forsvinde, da immunsystemet aldrig vil glemme det specifikke allergen

Det bekymrende er, at når du først er allergisk over for f.eks. akrylater (den mest almindelige allergi forårsaget af usikker brug af gellak), vil den aldrig forsvinde igen. Med andre ord kan du teoretisk få livslang allergi fra bare én behandling med et usikkert produkt. Og den meget dårlige nyhed er, at når du først har udviklet allergien fra f.eks. et dårligt produkt, vil allergien let blive udløst selv af produkter, der normalt betragtes som ret sikre.

Eksempel: Du er blevet diagnosticeret med en akrylatallergi forårsaget af gentagen brug af et risikabelt negleprodukt. Nu stopper du med at bruge produktet, men baseret på allerginiveauet kan enhvert produkt indeholdende akrylat, resten af dit liv potentielt udløse en allergisk reaktion. Vi har set eksempler, hvor bare berøring af en Tupperware-skål i køkkenet udløser allergien, selvom skålen aldrig ville have forårsaget allergien i sig selv i første omgang.

Da der er akrylat i mange af dine daglige ting og endda i tandfyldninger og kunstige knoglecementer, kan du forestille dig, hvor stort problemet kan blive, hvis du først får diagnosticeret en akrylatallergi.

Hvorfor er akrylatallergi fra negleprodukter i så kraftig vækst?

En allergi opbygges over tid fra overeksponering af gentagen hudkontakt med et allergen. Dette kan forekomme med enhver kemisk ingrediens til andre formål, der ikke er designet og anbefales til hudkontakt. Vi er alle menneskelige, og fejl kan ske, og hudkontakt kan forekomme - du glider, din kunde flytter sig, du taber din pensel eller enhver anden utilsigtet påføringsfejl. Denne form for hudkontakt kan være ukendt, såsom at tabe en pensel på dig selv, og produktet siver gennem din uniform eller tøj og kommer i kontakt med din hud. Dette er ikke nyt, så hvorfor ser vi en stigende antal akrylatdiagnoser disse år? Der er 5 hovedårsager:

 1. Hjemmebrug: Antallet af hjemme- eller DIY (Do It Yourself) -brugere er steget, da gel-neglelak bliver mere og mere populært og er let at købe i supermarkeder og online. Påføring af gel-neglelak med en lille pensel på neglene, uden at røre ved huden overhovedet, kræver særlige teknikker, træning og uddannelse, selv hvis du gør det på andre, hvor du kan bruge begge hænder. At gøre det på sig selv uden nogen tekniktræning og uddannelse gør det næsten umuligt ikke at få produktet på huden.
 2. Billige ingredienser: Efterspørgslen efter billigere produkter skaber plads til flere billige mærker, da forskellige ingredienser har forskellige omkostninger. Et eksempel er HEMA (hydroxyethyl methacrylate), der er et plastificeringsmiddel, som tilføjer klæbeegenskaber, skaber fleksibilitet og giver neglene en glansfuld, holdbar glans. HEMA er kendt som en af de virkelig dårlige, allergifremkaldende ingredienser i mange negleprodukter. Der er andre alternativer, der skaber samme effekt som HEMA og er mindre allergifremkaldende, men problemet er, at de er dyrere at producere og mere komplicerede at implementere. Derfor bruger mange producenter HEMA, da det er billigt og let at implementere. Andre eksempler på billige ingrediense med høj allergirisiko er f.eks., DBT, Toluene, Camphor, Formic Aldehyde og DBP.
 3. Overdreven koncentration af kemikalier: For at få en gel-neglelak til at fungere perfekt og holde i længere tid uden bare at øge koncentrationen af kemikalier, kræves dygtige forskere og gode laboratorier, hvilket er dyrt. Den nemmere vej er blot at øge koncentrationen af kemikalier i håb om, at det vil gøre produktet holdbart på en lettere og billigere måde. Bagsiden er, at jo højere koncentrationen af kemiske ingredienser er, jo større er risikoen for at forårsage livslang allergi fra produktet.
 4. Forkert eller billig LED-lampe: Alle gelprodukter indeholder en kemisk ingrediens kaldet fotoinitiatorer. Når de udsættes for bølgelængder af UV-A-lys, typisk fra en LED-lampe, frigives en partikel kaldet en fri radikal. Denne partikel starter en anden reaktion: polymeriseringsprocessen, også kaldet hærdningsprocessen. Det er en kombination af styrken af UV-lyset sendt ud fra lampen og koncentrationen af fotoinitiatorer i produktet, der afgør hvor mange sekunder det tager at hærde produktet fuldt ud. Derfor er det vigtigt, at lampen har en god kvalitet for at sikre en stabil og pålidelig koncentration af UV-lys, og det er vigtigt, at koncentrationen af fotoinitiatorer i produktet justeres til den specifikke lampe-model. Hvis produktet er underhærdet (hvilket du ikke kan se, da ´det oftest er underhærdet tæt på den naturlige negleplade og selvom det føles fuldt hærdet på overfladen), bærer det kontinuerligt en risiko for at forårsage allergi.

  For at forhindre dette, tænker du måske, hvorfor producenten så ikke bare tilføjer en højere koncentration af fotoinitiatorer for at sikre hærdning selv i en billig lampe? Svaret er todelt: For det første fordi dette vil resultere i for hurtig hærdning, hvilket øger risikoen for revner og øger risikoen for at skade den naturlige negleplade, og for det andet vil det også øge varmen i produktet med risiko for at forårsage en brændende smerte for kunden.
 5. Skadelig produktfjernelse: Mange gellakprodukter kræver, at den øverste lag af produktet files af under fjernelsen af produktet. Over tid kan dette få den naturlige negleplade til at blive tyndere og tyndere, da det er svært at fjerne produktet uden at røre ved den naturlige negl. Da den naturlige negleplade er penetrerbar hvis den bliver for tynd, og produktet ikke hærder hurtigt nok eller godt nok, er der en højere risiko for, at underhærdede kemiske stoffer vil nå huden under neglepladen, hvilket øger risikoen for at forårsage allergi over tid.

Således kan mange forskellige elementer forårsage allergi fra gellak, og da en yngre generation af forbrugere ønsker billigere produkter eller behandlinger og dermed udsætter sig selv for skadelige, substans-tunge produkter, som de påfører derhjemme, eller de besøger saloner uden ordentligt uddannede negleteknikere, der ligeledes anvender billige eller gamle lamper, billige produkter eller elfile uden den rette grad af forsigtighed, er alt dette tilsammen med til at skabe en stigning i antallet af triste tilfælde af allergi.

Hvad kan jeg gøre for at reducere risikoen for allergi?

Der er flere ting, du kan gøre for dig selv, dit personale og dine kunder for at undgå allergi:

 1. Stå inde for produktkvaliteten: Vælg produkter af høj kvalitet med lav risiko for allergi, f.eks. produkter, hvor du kender og stoler på den direkte forbindelse til et respekteret laboratorium og måske endda de ansvarlige forskere. Vælg produkter, der har været på markedet i længere tid, og hvor du stoler på den feedback du får fra kolleger, samt produkter, hvor du er sikker på at undgå kemikalier som HEMA, DBT, Toluene, Camphor, Formic Aldehyde og DBP.
 2. Vælg et samlet system: Brug et komplet, sammenhørende neglesystem med produkter og lampe der er afstemt indbyrdes og med tilhørende uddannelsesmanual, og hvor kemikalierne er afbalancerede og i lavest mulige koncentrationer ift. produktets ønskede egenskaber. Hold dig til ét system, der inkluderer både den tilknyttede UV/LED-lampe, base- og topcoats samt farver. 
 3. Professionel uddannelse: Sørg for en solid, professionel uddannelse. Korrekt teknik er en en af de største faktorer, der spiller ind i forbindelse med tilfælde af allergi udover dårlige produkter. Dette kan sikres gennem grundig forståelse af sikkerhed og sundhed, grundig professionel træning (teori og hands-on) og dybdegående produktkendskab.
 4. Undgå at ramme huden: Kontaktallergi opstår, hvis UV-hærdende negleprodukt i flydende form kommer i kontakt med huden. Vi er alle mennesker, og fejl kan ske, og i sjældne tilfælde kan der forekomme hudkontakt - du glider, din kunde bevæger sig, du taber din pensel eller enhver anden utilsigtet påføringsfejl. Denne form for hudkontakt kan foregå ubemærket, såsom at tabe en pensel på dig selv, og produktet siver gennem din uniform eller tøj og kommer i kontakt huden. Hvordan du håndterer eventuel kontakt, er vigtigt, og det er afgørende at sikre, at dette ikke bliver en uvane eller til ligegyldighed.

  Hvis produktet kommer i kontakt med huden, er det afgørende, at produktet fjernes fuldstændigt og grundigt, og at kunden vasker hænderne eller kontaktområdet inden arbejdet fortsættes. Det er også god praksis at skifte handsker i tilfælde af produkt på handskerne, så det ikke utilsigtet overføres på kunden. Udover at fjerne ethvert produkt  med rensemiddel eller IPA, er det vigtigt at fjerne og erstatte eventuelle forurenede værktøjer og andre ting, der kan komme i kontakt med huden. 

  Når du har hærdet produktet i UV/LED-lampen, er der et lille klæbrigt lag på overfladen, en topfilm (sticky layer eller inhibition layer), dannes på grund af ilt (når ilt er til stede, blokerer det enderne af de voksende polymerkæder og hæmmer disse kæder fra at blive længere). Under en neglebehandling er det, blandt andet, dette lag, der tillader, at næste produktlag kan hæfte. I det sidste trin i behandlingen fjerner du det øverste lag med en pad og systemets tilknyttede rensemiddel. Laget er uhærdet, og det kan derfor, som nævnt tidligere, også føre til en allergisk reaktion, hvis det kommer på huden. Det er derfor vigtigt, at du undgår at sprede det på huden omkring neglen.

  Undgå også at udtørre huden omkring neglene, da det så er nemmere for de allergifremkaldende stoffer at trænge igennem tør hud. Dette kan undgås ved omhyggeligt kun at berøre neglepladen, når du rengør med rensemiddel, og ved at bruge acetonebaserede væsker med tilsatte plejende ingredienser til fjernelse af soak-off-produkter.
 5. Beskyttelsesudstyr: Når du udfører neglebehandlinger, er det vigtigt, at du bruger beskyttelsesudstyr for at beskytte både dig selv og dine kunder mod unødvendig eksponering. Beskyttelsesudstyr betyder handsker, maske og god udsugning.
 

Vil skifte til f.eks. HEMA-fri produkter forhindre en allergi?

Når først en allergi udvikler sig, går immunsystemet i alarmberedskab, så det bliver meget lettere og hurtigere at udvikle allergier over for andre allergener. Ligesom hvis vi ikke bærer handsker under husholdningsrengøring, kan brugen af visse produkter udvikle kontaktdermatitis, hvilket er en irritation, som igen kan udvikle sig til en allergi ved gentagen kontakt. Det er ikke produktets skyld. Det er arbejdsmåderne, der forårsagede det, og som skal ændres. HEMA er ikke den eneste allergen, der er identificeret i negleteknikeres og neglekunders dermatologiske tests. Mange, der har en allergi over for HEMA, har også allergi over for mange andre acrylater og HEMA-fri alternative ingredienser. Allergener til forskellige ingredienser kan præsentere sig forskelligt, så det er vigtigt at være opmærksom på forskellige tegn og symptomer.

 

Hvad gør jeg, hvis en af mine kunder får en allergisk reaktion?

Hvis en af dine kunder får en allergisk reaktion og mistænker, at den stammer fra en behandling, du har udført, eller et produkt, du har solgt, er du ifølge loven forpligtet til at registrere sagen og måske rapportere den. Vi er her for at hjælpe dig i sådan et tilfælde, og her er de trin, du skal følge:

 1. I tilfælde af en akut reaktion på et produkt, dvs. inden for få timer efter første påføring, skal kunden kontakte dig og give besked. Hvis symptomerne kun er i huden, såsom rødme, kløe, varme, hævelse - anbefal da kunden at holde øje i løbet af de næste 3-6 timer. Hvis reaktionen er stabil og vedvarende, kan det være en let overreaktion på nye ingredienser, det behøver ikke nødvendigvis være en allergisk reaktion.

  Hvis kunden oplever andre symptomer end hudsymptomer såsom ubehag i kroppen, feber, kvalme, hævelse i mund/hals - skal kunden søge læge.

  Få kundens kontaktoplysninger, da du har brug for, at han/hun udfylder et spørgeskema (se nedenfor).

  Hvis kunden har købt produktet med hjem, og der er mere end halvdelen af indholdet tilbage i emballagen, kan kunden få sine penge tilbage i tilfælde af en allergisk reaktion ved at returnere resten af produktet.

  Endelig tager du et billede af den allergiske reaktion (eller beder kunden om at sende dig et billede), og du tager et billede af produktbeholderen og batchkoden.
 2. Send en e-mail til allergy@insightcosmetics.com med kundens kontaktoplysninger og billeder af allergien og produktet sammen med din egen vurdering af sagen. Vi vil derefter sørge for at sende et officielt spørgeskema til kunden. Herefter vurderer vi, om sagen alene skal registreres, eller om den også skal indrapporteres til myndighederne.

  Vi vil holde dig opdateret med fremskridt og rådgivning undervejs.

Har du flere spørgsmål?

Hos Insight Cosmetics Group har vi en række kontaktmuligheder tilgængelige for dig.