Har du problem med din CND™ SHELLAC™-applikation?

När det gäller CND™ SHELLAC™-applikationer står vi alla inför utmaningar ibland. Oroa dig inte. Du är inte den första och inte heller den sista som upplever detta. Det är en del av att bli expert på de unika SHELLAC™-applikationsteknikerna

CND-SHL-TBYB-KDB-800x500-SE

Vi ser det självklart som vårt ansvar att hjälpa dig att övervinna dessa problem. I nedanstående artikel har vi samlat de vanligaste utmaningarna för att hjälpa till att belysa varför det händer och hur du kan lösa problemet.

Vi uppmanar dig att läsa den noggrant för att kunna felsöka på dina egna tillämpningstekniker och öva för att bli bättre och/eller naturligtvis kunna hjälpa dina anställda att höja sina kunskaper. Du ska veta att du alltid är välkommen att ta kontakt med oss om du behöver ytterligare hjälp med felsökning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låt oss belysa olika utmaningar som kan uppstå med SHELLAC™-behandlingar. Nedan hittar du några av de vanligaste utmaningarna med SHELLAC™

PROBLEM: Produkten lyfter från den fria kanten!

 

Exempel på varför detta kan hända

Felaktigt genomförande av P.E.P.

En korrekt manikyr (P.E.P.) är avgörande för att SHELLAC™ ska fästa, särskilt en korrekt rengöring av både den naturliga nagelns yta OCH den naturliga nagelns fria kant.

Hur du löser problemet


När du rengör och tillfälligt uttorkar naglarna med ScrubFresh™ är det avgörande för hållbarheten av  SHELLAC™ att du rengör den naturliga nagelns fria kant noggrant, både PÅ och UNDER kanten. Detta säkerställer en korrekt vidhäftning av SHELLAC™ Base Coat som är ansvarig för lackets vidhäftning på den naturliga nageln.


Förseglingen saknas

Den naturliga nagelns fria kant ska alltid förseglas med SHELLAC™ Base Coat, båda lagren av SHELLAC™ Color Coat och även med SHELLAC™ Top Coat. Förseglingarna skapar lager av produkt som skyddar den naturliga nageln under slitage och förhindrar att produkten flagnar av.

Hur du löser problemet

   

Vi vet att det kan vara svårt att skapa en ordentlig förslutning, särskilt på kortare naglar, men det går att göra och tekniken är faktiskt densamma oavsett längd.
Platta till borsten på båda sidor medan du tar bort all produkt på ena sidan och lämnar en liten mängd på den motsatta sidan av borsten. Använd sedan din egen tumme för att skjuta bort huden under nageln, så att du lättare kommer åt den naturliga nagelfria kanten.

Om naglarna är mycket, mycket korta kan du vända på borsten och nästan "skrapa" produkten från borsten på den naturliga nagelfria kanten.


Underhärdning av SHELLAC™

Om produkten lyfter från den naturliga nagelns fria kant eller kanske till och med lossnar i ett stycke kan det bero på otillräcklig härdning av produkten. Otillräcklig härdning kan ske om färgerna har blivit för tjocka i flaskorna, om färgerna appliceras i för tjocka lager, om handen placeras fel i lampan eller om produkten byggs upp vid den naturliga nagelns fria kant. Eller om du inte använder CND™ LED-lampan för att göra härdningen av SHELLAC™

Hur du löser problemet

1) Arbeta med tunna jämna lager. Färger som appliceras i för tjocka lager kan resultera i underhärdning så att produkten känns gummiaktig och lyfter från den naturliga nageln under användning.

2) Se till att placera handen på rätt sätt. Fel handplacering i lampan kan leda till otillräcklig härdning. Tummen ska placeras i justeringspunkten INNAN du trycker på knapparna på CND LED-lampan.

3) Kom ihåg att försegla den naturliga nagelns fria kant först - och INTE sist. Att försegla sist kan leda till att produkten byggs upp vilket resulterar i otillräcklig härdning. 

4) Härda alltid SHELLAC™ i den ursprungliga CND™ LED-lampan.


Felaktig appliceringsteknik

Det är mycket enkelt. Bara genom att använda fel appliceringsteknik kan du äventyra hållbarheten hos SHELLAC™-behandlingen. Du ska alltid använda CND™ 5 Point Polish Method som du lärde dig under din SHELLAC™-utbildning.

Hur du löser problemet

Lär dig behärska CND™ 5 Point Polish Method (länk till artikeln) som hjälper dig att utföra en konsekvent och jämn SHELLAC™-behandling. Den kommer också att hjälpa dig att behärska produktkontrollen. Med korrekt borstkontroll kommer du också att få en mycket mer professionell look - och spara tid och produkt.


Fel val av behandling

Ibland kräver kundens naturliga naglar en mer hållbar behandling än vad CND™ SHELLAC™ och de olika CND™ SHELLAC™ Top Coats kan erbjuda.

 

Hur du löser problemet

CND™ PLEXIGEL™-systemet kan bidra till att stärka den naturliga nageln och därmed säkerställa en god hållbarhet för SHELLAC™-behandlingen som sedan appliceras över PLEXIGEL™. CND™ PLEXIGEL™ kommer att ge den naturliga nageln den nödvändiga styrkan.

Du kan läsa mer om CND™ PLEXIGEL™ systemet härFel Base Coat

Vissa naglar behöver lite mer styrka än vad CND™ Original Base Coat kan ge. Men det är också en missuppfattning att bara välja Wear Extender™ Base Coat - bara för att vara på den säkra sidan. Om Wear Extender™ Base Coat används på naglar som är för starka/hårda blir hållbarheten faktiskt sämre än om man använder original Base Coat som är mer flexibel.

Hur du löser problemet

Att välja rätt SHELLAC™ Base Coat för varje kund är något som kommer med övning och när du lär känna dina kunders naglar och livsstil.

För att avgöra vilket SHELLAC™ Base Coat du ska välja för nya kunder är det viktigt att göra en konsultation där du tittar på de naturliga naglarnas skick och ställer frågor till kunden om deras livsstil och förväntningar på tjänsten. Nedan hittar du några exempel på frågor du kan ställa till kunden (eller dig själv) som kan hjälpa dig att avgöra vilket överlack du ska välja: 

- Är de naturliga naglarna friska och normalt starka eller är de svaga och skadade?

- Vilken typ av arbete har du? (kontor, lager, städning eller studier och inget hushållsarbete).

- Har du fått naglarna gjorda tidigare (vilken produkt användes och hur länge höll de)?

- Vilken är den optimala tiden mellan behandlingarna för dig? (2+ eller 3+ veckor)Formen på de naturliga naglarna

Om de naturliga naglarna är mycket kurviga, det vill säga växer nedåt vid den fria kanten, kan det vara svårt att uppnå en korrekt härdning eftersom ljuset inte kan härda "runt hörn".

Hur du löser problemet

Var extra försiktig så att du inte applicerar för mycket produkt på den naturliga nagelns fria kant. Var uppmärksam på att applicera tunna lager. För den här typen av naglar kan det vara nödvändigt att applicera 3 tunna, tunna lager i stället för 2. Om du misstänker att du ska arbeta med den här typen av naglar och har svårt att minska produktmängden kan du härda första färglagret två gånger på knapp 2S.

Detta är också något som du bör vara uppmärksam på. Om dina gel- eller akrylnaglar är skulpterade mycket långa och/eller kurviga och du applicerar SHELLAC™ över dem.

Om du arbetar med gel eller L&P kan denna typ av naglar korrigeras i form genom att korta av den naturliga nageln och skulptera nya med hjälp av en tipp eller en mall.Base Coat har applicerats för tjockt eller har överhärdats

Eftersom SHELLAC™ Base Coat är ansvarig för vidhäftningen och därmed också för hållbarheten är det viktigt att den används på rätt sätt. Flera saker kan hända under appliceringen av basskiktet.

1) SHELLAC™ Base Coat kan appliceras för tjockt och när det härdas i 10 sekunder på knapp 1 kan det resultera i underhärdning.

2) SHELLAC™ Base Coat kommer att "överhärda" om du härdar den i 1 minut i stället för 10 sekunder. Överhärdning innebär att den härdar för mycket än vad den är avsedd för, vilket resulterar i att det klibbiga lagret inte har rätt yta för att "ta tag i" färgskiktet på rätt sätt under härdningen = risk för flisning.

Hur du löser problemet


Less is more när det gäller applicering av SHELLAC™ Base Coat.

Du ska applicera precis rätt mängd produkt. Det ska finnas precis tillräckligt med produkt på penseln så att du inte behöver gå över nageln flera gånger. Men bara så mycket att du inte "flyter" på Base coat. SHELLAC™ Top Coats och pastellfärger ska appliceras med en svävande rörelse, men inte Base coat. 

CND SHELLAC™ Base Coat ska härdas i 10 sekunder på knapp 1. 

Och tryck INTE på knappen innan kundens hand är korrekt placerad i lampan - och ligger stilla. De första sekunderna av ljuset är så viktiga för att uppnå rätt härdning.


 

PROBLEM: Färgens yta rynkar sig efter härdning!

       

Exempel på varför detta kan uppstå

Färgen har blivit för tjock

Färgen tjocknar i flaskan om lösningsmedel har avdunstat ur flaskan. Lösningsmedel är den flytande ingrediensen i SHELLAC™. Om man använder färger som har blivit tjocka kan det leda till underhärdning och som ett resultat av detta kan färgen rynka sig och till och med få ett gummiaktigt utseende som blir lätt för kunden att skala av. 

Exempel på hur olika Indigo Frock kan se ut om den inte skakas korrekt före användning vilket med tiden kan resultera i färger som har tjocknat.

Indigo Frog_Open first time_ 600 × 400 px

 

Hur du löser problemet

 

För att förhindra att dina färger blir tjocka i flaskorna bör du vara uppmärksam på följande:

1) Flaskhalsen och locket ska vara rena och fria från produkt, annars kommer lösningsmedel att avdunsta ur flaskan, vilket leder till att produkten blir tjockare. Se till att skapa ett protokoll för detta i salongen, särskilt om du äger eller arbetar i en salong där flaskorna används av olika nagelspecialister. 

2) Skaka nya färger (eller färger som har stått på hyllan en längre tid) i upp till 1-3 minuter (inte bara 30 sekunder).
Detta för att säkerställa en korrekt blandning av den unika formeln som varje färg har. SHELLAC™-färger som du använder regelbundet, även bas- och topplack, kan skakas i 30 sekunder före varje användning. 

3) För att säkerställa resultatet bör du byta ut den förtjockade färgen mot en ny flaska. Det finns inget sätt att göra färgen användbar när den väl har tjocknat. Det kommer bara att orsaka problem för dig.Lagren appliceras för tjockt

Om SHELLAC™ appliceras för tjockt kan det resultera i både underhärdning och rynkor. Det händer eftersom färgen innehåller för många pigment än vad den ursprungliga formeln producerades med, vilket innebär att UV-ljuset inte kan härda hela vägen genom produkten.

Hur du löser problemet


Se till att lagren appliceras tunt jämnt. Det första färglagret ska nästan vara genomskinligt och kan också se streckigt ut. Om det första färglagret ser ut att vara heltäckande kan du fundera på att arbeta med din produktkontroll och kontrollera färgens kvalitet.
Om du misstänker att färgen är för tjock eller för gammal kan du prova att härda det första lagret färg två gånger på knapp 2S. Detta är dock endast ett alternativ och en "paniklösning" om kunden av någon anledning endast kan bära den specifika färgen. En färg som har blivit tjock eller misstänks vara för gammal bör alltid bytas ut för att säkerställa att du får bra resultat.


Problem med CND™ LED lamp

Kontrollera att alla lampor i din CND™ LED-lampa fungerar. Om lamporna är täckta av produkt kan det påverka härdningen. Om alla lampor inte tänds kommer lampan inte att ge en korrekt härdning. Problem med rynkor och underhärdning kan också vara ett resultat av att du inte använder lampan som levereras med systemet. För att säkerställa resultatet måste du alltid härda CND™ SHELLAC™ i den ursprungliga CND™ LED-lampan. 
Äldre versioner av CND™-lampor kan naturligtvis användas. Men om du erbjuder professionella SHELLAC™-behandlingar bör du överväga att byta ut din lampa mot den senaste, mest uppdaterade versionen.

Hur du löser problemet

 

Du bör ha ett protokoll för att regelbundet kontrollera lamporna i dina CND™ LED-lampor. Lampor och lampans inre yta ska alltid hållas så rena som möjligt. Börja med att utbilda dina kunder i hur de ska föra in sina händer i lampan för att undvika att de träffar sidorna och glödlamporna med fingrarna. Och samtidigt se till att handens placering är korrekt. Lampor kan rengöras med en torkduk fuktad med Offly Fast™ Moisturizing Remover. Undvik att skrapa bort produkten med ett vasst verktyg.


Felaktig placering av händer i CND™ LED lamp 

Eftersom härdningstiderna i LED-lampor är så korta kan det påverka den fullständiga härdningen om bara några få sekunder av det första ljuset missas.
 

Hur du löser problemet

Se till att kunderna har placerat sin hand korrekt i justeringsguiderna INNAN du trycker på någon av de förinställda knapparna. Lär dina kunder att placera handen på rätt sätt och ha tålamod med detta steg. Tummen ska placeras vid de röda markeringarna och handen ska ligga stilla - sedan kan du trycka på knappen.PROBLEM: Missfärgning

                         

Exempel på varför problemet kan uppstå

Fel val av Top coat

Om du använder ett CND™ SHELLAC™ Top Coat som inte matchar kundens naturliga naglar eller livsstil kan det orsaka missfärgning. Om en kund har ett mer tungt arbete är det inte meningsfullt att applicera Xpress5™ eller No Wipe+™ Top Coat eftersom styrkan i dessa topplacker inte kommer att vara tillräckligt hållbara.

Hur du löser problemet

Att välja rätt Top coat för varje kund är något som kommer med övning och när du lär känna dina kunders naglar och livsstil.

För att avgöra vilket Top coat man ska välja för nya kunder är det viktigt att göra en konsultation där man tittar på naglarnas skick och ställer frågor till kunden om deras livsstil. Nedan hittar du några exempel på frågor du kan ställa till kunden eller dig själv som kan hjälpa dig att avgöra vilket top coat du ska välja: 

- Är de naturliga naglarna friska och normalt starka eller är de svaga och skadade?

- Vilken typ av arbete har du? (kontor, lager, städning, studier).

- Har du fått dina naglar gjorda tidigare (vilken produkt användes och hur länge höll de)?

- Vilken är den optimala tiden mellan tjänsterna för dig? (2+ eller 3+ veckor)

- Hur mycket tid måste du tillbringa i salongen? (borttagningstiden på Top Coats med mer styrka blir längre).

Om du är osäker ska du alltid öka styrkan på Top coat och inte minska den.


Top Coat kan ha applicerats för tunt

Den vanligaste orsaken till missfärgning är för tunn applicering av Top coat och/eller att man inte förseglar ordentligt. För att få veta hur du ska applicera varje kund bör du känna till egenskaperna hos dina CND™ SHELLAC™ Top Coats väl.

Hur du löser problemet

För att veta hur du applicerar de olika typerna av CND™ SHELLAC™ Top Coats bör du veta följande:

Top coats med tunn viskositet
Xpress5™ och No Wipe+™ Top coathar en tunn viskositet. När du tar ut penseln ur flaskan kan du jämföra den med vattnets viskositet. Föreställ dig att penseln är din hand och att du lägger handen i en hink med vatten. Det kommer bara att finnas lite vatten (top coat) på din hand när du tar ut den ur hinken (flaskan). Därför måste du se till att du "skopar" ut tillräckligt mycket av toppcoaten på borsten, annars kommer du att ha för lite produkt på din borste.

Top coats med medel viskositet
SHELLAC™® Original Top Coat har en medelviskositet. När du tar ut penseln ur flaskan kan du jämföra den med viskositeten hos olja. Föreställ dig att borsten är din hand och att du lägger handen i en hink med olja. Det kommer att finnas mer produkt på din hand än i vattnet. Oftast är det precis rätt mängd när du torkar bort produkten från ena sidan av penseln, men du måste ändå se till att det finns tillräckligt med produkt på penseln.

Top coats med tjockare viskositet
Duraforce™ Top Coat har en tjock viskositet. När du tar ut penseln ur flaskan kan du jämföra den med viskositeten hos smör som har stått på bordet i rumstemperatur. Föreställ dig att penseln är din hand och att du lägger handen i en hink med smör. Det kommer att finnas ännu mer produkt på din hand än med både vatten och olja. Här måste du vara uppmärksam på att inte få för mycket produkt på borsten.

Om applicering av Top Coat applicering i allmänhet:

Alla Top coats måste appliceras med en "flytande" rörelse. Du ska hela tiden ha en droppe Top coatmellan borsten och nagelytan och guida produkten på plats. Detta säkerställer ett jämnt applicerat lager utan ränder eller gropar. Om du använder för mycket kraft och låter penselhåren sprida sig så att de kommer i kontakt med nagelytan kan två saker hända.
1) Top coatappliceras för tunt och/eller
2) Ytan blir troligen ojämn med ränder som har svårt att "sätta sig".

Ett sätt att förklara att flyta ut kontra användning av för mycket kraft.
Föreställ dig att du sitter på stranden med fingrarna i sanden. För att gräva ett hål sprider du fingrarna eller gör en skedliknande form för att flytta sand, som en spade. Och du måste använda rörelse och muskler. Föreställ dig nu att du vill göra sandytan jämn. Du plattar till din hand och "klappar" mycket lätt sandytan för att göra den jämn. Det är den rörelsen som ska användas för att applicera ett ytskikt.


Färgen är rosa eller innehåller rosa pigment

Alla färger som innehåller rosa pigment är benägna att missfärgas när de utsätts för solljus. Det är helt enkelt så här egenskapen hos vissa rosa pigment fungerar. Detta problem är vanligast under sommaren och under semestrar på soliga platser. Kombinationen av sol, solskyddsfaktor och poolvatten kan få färgen att blekna eller missfärgas.

Hur du löser du problemet

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse. Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Det finns olika saker som du kan ta hänsyn till om din kund ska åka på semester till en solig plats och insisterar på att ha en rosa färg. 

-Säkerställ att du använder ett starkt Top coat som CND™ SHELLAC™ Original- eller Duraforce™ Top Coat. Borttagningstiden för dessa Top coats är längre, vilket innebär att lösningsmedel (lotioner, vatten etc.) har svårare att tränga igenom ytan. 

- Applicera 2 lager Top coat. 2 lager Top Coat förstärker ytan och förhindrar att lösningsmedel tränger in i produkten. 

-Förklara för kunderna att de bör undvika att SPF kommer i kontakt med färgen.

-Applicera valfritt glitter över ytan av färgen och använd Original- eller Duraforce Top Coat över. Om färgen skulle blekna blir det inte lika synligt eftersom glittret inte bleknar.


Saknad eller otillräcklig försegling

En saknad eller otillräcklig försegling kan orsaka missfärgning vid den naturliga nagelns fria kant eftersom lösningsmedel och smuts kan tränga in och fastna mellan produkten och den naturliga nageln.

Hur du löser problemet


För att få en bra tätning bör du vara uppmärksam på följande under appliceringen: 

- Rengör den naturliga nagelns fria kant noggrant med ScrubFresh™ innan du applicerar Base Coat.

- Försegla alla lager från Base Coat till Top Coat. 

- Undvik att fila på den naturliga nagelns fria kant efter att SHELLAC™® har applicerats. Se till att även informera dina kunder om detta.  

Vi vet att det kan vara en utmaning, särskilt på kortare naglar, att skapa en ordentlig försegling, men det går att göra. Ett proffstips till dig är att platta till borsten på båda sidor samtidigt som du tar bort all produkt på ena sidan och lämnar en liten mängd på den motsatta sidan. Använd sedan din egen tumme för att skjuta bort huden under nageln, så att du lättare kommer åt den naturliga nagelfria kanten.

Om naglarna är mycket, mycket korta kan du vända på borsten och nästan "skrapa" produkten från borsten på den naturliga nagelns fria kant.


Exponering för lösningsmedel

Eftersom CND™ SHELLAC™ kan avlägsnas med Offly Fast™ Moisturizing, som innehåller aceton, betyder det naturligtvis att andra lösningsmedel också kan och kommer att tränga igenom ytan om de överexponeras. Om detta är orsaken kan det ge upphov till fläckar i färgen. Oftast sker detta inte första gången man exponeras utan efter upprepade gånger, men det kan naturligtvis hända, särskilt om lösningsmedlet eller ingrediensen innehåller pigment. Detta kan t.ex. finnas i Curry eller BUS-produkter. 

Hur du löser problemet

Använd handskar när du diskar, städar huset eller utför hårt arbete som trädgårdsarbete för att förhindra att naglarna blir fläckiga eller missfärgade.
OM detta skulle hända en av dina kunder är det möjligt att åtgärda genom att polera ytan på CND™ SHELLAC™ Top Coat med den fina sidan av Koala™ Buffer (1200-grit sida). Detta tar oftast bort fläckarna och du kan gå vidare och rengöra ytan med 99 % IPA (TopFinish™) och applicera ett nytt lager Top Coat.


PROBLEM: SHELLAC™-behandlingen tar för lång tid att utföra!

Exempel på varför problemet uppstått

Du kanske lägger ner för mycket tid på att förbereda de naturliga naglarna (P.E.P.) - utan att ta betalt för det!

Ge inte bort en gratis hel manikyr med din SHELLAC™-tjänst. Om kunden bara inte har bokat en manikyr tillsammans med sin SHELLAC™-tjänst ger du bort en gratis manikyr och tjänsten kommer naturligtvis att ta för lång tid att utföra.

Hur du löser problemet:

 

Det är dessa tider som du bör sträva efter att uppnå - om kunden inte bokar en manikyr är det bra:

- Quick P.E.P. / 10 minuter
(Tryck försiktigt tillbaka det proximala nail fold, ta bort nagelbanden, forma naglarna, rengör).

- SHELLAC™-applikation / 20 minuter
(Base Coat, färg och Top coat)


Felaktig eller otillräcklig appliceringsteknik

När du börjar erbjuda SHELLAC™®-tjänster är det vanligt att du "överdriver" tillämpningen, vilket innebär att du sannolikt kommer att lägga för mycket tid på några av de olika stegen i tillämpningen.. 

Hur du löser problemet

Lär dig behärska CND™ 5 Point Polish-tekniken som hjälper dig att utföra en konsekvent och jämn SHELLAC™-applikation. Den kommer också att hjälpa dig att behärska produktkontrollen och minska servicetiden.

Ett bra exempel på vad du kan vara uppmärksam på vid din nästa behandling är att räkna antalet strykningar som du använder för att applicera SHELLAC™. Använder du 5 drag? - Eller 20 eller 52?

 

 

 

 


Kundhanteringen tar för lång tid

Vi känner alla till situationen. Kunden kommer till salongen för en behandling med SHELLAC™. Vi börjar utföra P.E.P. och innan dess ber vi kunden att tänka på sitt färgval. 10 minuter senare (kanske till och med 20) har kunden fortfarande inte bestämt sig. Resultat du lägger för mycket tid på den behandlingen och blir troligen försenad resten av dagen.

Hur du löser problemet

Vi vill uppmuntra dig att i dina bokningar ta med HUR kunden ska välja färg.

Be kunderna komma till salongen 10 minuter innan de ska boka för att välja färg för nästa behandling. Det är också ett alternativ att integrera detta under borttagningstiden. Det kan vara antingen eller, men det är viktigt att du planerar och integrerar detta i dina bokningar för att få ner den faktiska behandlingstiden. Det är bara en fråga om att lära dina kunder om denna process. Kortare behandlingtid är en vinst för både dig och kunden.


Borttagning tar för lång tid

Förlängd borttagningstid är ett mycket vanligt problem i salongerna. Oftast beror det på en ond cirkel som vi nagelproffs har skapat för oss själva. 
Om vi har bråttom är det frestande att ta tag i en träpinne eller cuticle pusher för att avlägsna eventuella produktrester från nagelns yta. Men om du börjar göra detta kommer det att göra nästa borttagning ännu svårare att få bort, och nästa ännu svårare osv. Den onda cirkeln av svåra borttagningar har skapats - av oss själva...

Hur du löser problemet

   

För att uppnå en skonsam och effektiv borttagning bör vi inte fila på den naturliga nageln eller skrapa bort någon produkt med ett vasst verktyg.
Det kommer att komma tillbaka för att "förfölja" dig!

- Mätta bomullspadden med Offly Fast™ Moisturizing Remover och linda in alla 10 fingrarna i Remover Wraps.
- Ställ in timern beroende på vilket SHELLAC™ Top Coat som har använts (ha tålamod och vänta tills timern går av).
- Ge removerwrapen en ordentlig massage och ta bort den. 
Och vänta på att fjärilseffekten ska inträffa. Om fjärilseffekten inte inträffar, gör om inpackningen och fortsätt avlägsnandet på resterande naglar och kom tillbaka till denna nagel. 
- Gnugga bort eventuella kvarvarande produktrester med en pad som är mättad med Offly Fast™ Moisturizing Remover.
Ytan ska se frisk ut och vara helt fri från produkt, utan att använda några andra verktyg än remover och en wipe.PROBLEM: Mina SHELLAC™-behandlingar håller inte i 2+ veckor!

 

Examples of why it happens

SHELLAC™ kanske inte är rätt val av behandling för en viss kund.

Om en kund har svårt att få SHELLAC™ att hålla länge kan du överväga om SHELLAC™ har tillräcklig styrka för kundens behov. Vissa kunder kan behöva en starkare beläggning, som gel, under SHELLAC™ för att kunna bära i 2+ eller kanske 3+ veckor.
Det kan bero på att konditionen på kundens naturliga nagel är för dålig eller att kundens livsstil kräver mer styrka än vad en CND™ SHELLAC™ kan ge. Även om man använder både Wear Extender™ Base Coat och Duraforce™ Top Coat.

Hur du löser problemet

CND™ PLEXIGEL™ kan användas som en förstärkande Booster under SHELLAC™. Den hjälper till att stärka det naturliga och säkerställer därmed en god hållbarhet hos SHELLAC™®.

Du kan läsa mer om PLEXIGEL™-systemet här.

Ta kontakt med din distributör för att få hjälp med vilket förstärkningssystem som är rätt för dig att ha i salongen. 

Vi erbjuder utbildning i flera system som ger mer styrka. Du kan ta del av utbildning i:

- CND™ PLEXIGEL™
- CND™ Brisa Gel
- CND™ L&P (akryl)


 

De naturliga naglarna är i dåligt skick

CND™ SHELLAC™ är utformad för att fästa på friska naturliga naglar. Om naglarna är överfilade eller på något sätt är svaga eller skadade kan naglarna kräva ett starkare överdrag som gel eller akryl. Men det kan också vara så att naglarna behöver lite hjälp för att repareras och återgå till sitt friska ursprungliga tillstånd. 

Hur du löser problemet

För att hjälpa till att rädda och reparera skadade naturliga naglar bör du skicka med följande produkter hem till din kund:

- CND™ SolarOil™
- CND™ RescueRXx™
- CND™ Cuticle Eraser™


Fel val av Top coat

Om du använder ett CND™ SHELLAC™ Top Coat som inte matchar kundens naturliga naglar eller livsstil kan det orsaka missfärgning. Om en kund har ett mer tungt arbete är det inte meningsfullt att applicera Xpress5™ eller No Wipe+™ Top Coat eftersom styrkan i dessa Top coats inte kommer att vara tillräckligt hållbara.

Hur du löser problemet

Att välja rätt Top coat för varje kund är något som kommer med övning och när du lär känna dina kunders naglar och livsstil.

För att avgöra vilket Top coat man ska välja för nya kunder är det viktigt att göra en konsultation där man tittar på naglarnas skick och ställer frågor till kunden om deras livsstil.Fel val av Base Coat

Vissa naglar behöver lite mer styrka än vad CND™ Original Base Coat kan ge. Men det är också en missuppfattning att bara välja Wear Extender™ Base Coat - bara för att vara på den säkra sidan. Om Wear Extender™ Base Coat används på naglar som är för starka/hårda blir hållbarheten faktiskt sämre än om man använder original Base Coat som är mer flexibel.

Hur du löser problemet
                                                     

Att välja rätt SHELLAC™ Base Coat för varje kund är något som kommer med övning och när du lär känna dina kunders naglar och livsstil.

För att avgöra vilket SHELLAC™ Base Coat du ska välja till nya kunder är det viktigt att göra en konsultation där du tar en titt på de naturliga naglarnas skick och ställer frågor till kunden om deras livsstil och förväntningar på behandlingen. Nedan hittar du några exempel på frågor du kan ställa till kunden (eller dig själv) som kan hjälpa dig att avgöra vilket överlack du ska välja: 

- Är de naturliga naglarna friska och normalt starka eller är de svaga och skadade?

- Vilken typ av arbete har du? (kontor, lager, städning, studier och inget hushållsarbete).

- Har du fått naglarna gjorda tidigare (vilken produkt användes och hur länge höll de)?

- Vilken är den optimala tiden mellan behandlingarna för dig? (2+ eller 3+ veckor)


Användning av färger som är för gamla

Färger kan bli för gamla. Om färgerna inte används och inte skakas regelbundet kan de bli tjocka och kladdiga att arbeta med. Sådana färger måste ersättas med en ny flaska. 

Hur du löser problemet

                                     

För att se till att dina färger är bra till sista droppen kan du vara uppmärksam på:

1) Flaskhalsen och locket ska vara rena och fria från produkt, annars kommer lösningsmedel att avdunsta ur flaskan vilket leder till att produkten blir tjockare.

2) Skaka nya färger (eller färger som har stått på hyllan en längre tid) i upp till 1-3 minuter (inte bara 30 sekunder). Detta för att säkerställa en korrekt blandning av den unika formeln som varje färg har.


 
Inte följer de korrekta SHELLAC™-protokollen.

Om du arbetar ensam eller om det har gått ett tag sedan du deltog i din senaste SHELLAC™-utbildning är det kanske dags att gå igen. För att behålla rätt teknik - och för att följa protokollen - krävs att du då och då håller dig uppdaterad.

Hur du löser problemet

Gå igenom steg för steg för att se till att CND™ SHELLAC™-protokollen följs.
Våra SHELLAC™ E-Learning-kurser är alltid tillgängliga för dig att ta - eller repetera om du vill fräscha upp dina kunskaper.

 

 

 

 


PROBLEM: Streck i färgen under appliceringen

Exempel på varför problemet kan uppstå

Felvinklad borste

Om borsten används i fel vinkel kan det orsaka olika problem i din tillämpning. Detta problem uppstår oftast när du applicerar pastellfärger. Det krävs lite övning och rätt teknik för att dessa färger inte ska bli streckiga under appliceringen. När strimmorna väl är där är de svåra att bli av med. 
Vad som faktiskt händer är att en vinklad borste (och användning av för mycket tryck) kommer att ta bort produkten igen från ytan på den naturliga nageln och lämna ränder kvar. Och eftersom lösningsmedlen i färgen börjar avdunsta när du jobbar på färgen kommer strecken att bli värre och värre ju fler penseldrag du tar.

Hur du löser problemet

Du bör vara uppmärksam på följande när du arbetar med pastellfärger. 

- Borsten ska hållas parallell med den naturliga nagelns yta. 
- Applicera pastellfärger med en "flytande" rörelse. Du bör hela tiden ha en droppe färg mellan penseln och nagelytan och styra produkten på plats. Detta garanterar ett jämnt applicerat lager utan ränder eller gropar.


Använd för mycket tryck när du applicerar pastellfärger

- Undvik att vara för tung på handen. Om du använder för mycket kraft och låter borsthåren sprida sig så att de kommer i kontakt med nagelns yta kan två saker hända.
1) Färglacket appliceras för tunt och
2) Färgen blir troligen ojämn med ränder och har svårt att "sätta sig".

Hur du löser problemet

Pastellfärger ska appliceras med en "flytande" rörelse - undvik att använda för mycket tryck/kraft.

Ett sätt att förklara flytande rörelser jämfört med att använda för mycket tryck/kraft: Föreställ dig att du sitter på stranden med fingrarna i sanden. För att gräva ett hål sprider du fingrarna eller gör en skedliknande form för att flytta sand, ungefär som en spade. Och du måste använda rörelse och muskler. Tänk dig nu att du vill göra sandytan jämn. Du plattar till din hand och "klappar" mycket lätt sandytan för att göra den jämn. Det är den rörelsen som ska användas för att applicera ett ytskikt.


Färgen appliceras för tunnt

Om färger, särskilt pastellfärger, appliceras för tunt kan streck se ännu värre ut.

Hur du löser problemet

Ingen tilgængelig billedbeskrivelse.

Om pastellfärger eller ljusare färger appliceras med både för mycket tryck och fel vinkel på penseln kommer färgen troligen att appliceras för tunt. Eftersom vinkeln och trycket är fel kommer du helt enkelt att ta bort produkten själv. Så gå lätt och platt med penseln för att säkerställa tunna, jämna lager av pastellfärger. Pastellfärger bör, och detsamma gäller för täckfärger, appliceras med en "flytande" rörelse. Läs beskrivningen av "floating" i det föregående exemplet.


PROBLEM: Ojämn applicering vid nagelbandet och sidoväggar.

         

Exempel på varför problemet kan uppstå

Felaktigt utförande av P.E.P.

En otillräcklig P.E.P. gör det svårt att applicera SHELLAC™ jämnt runt nagelns omkrets. En korrekt P.E.P. säkerställer att nagelplattan är helt ren och fri från nagelband, hängande naglar eller lös hud runt nagelns omkrets. Om nagelband finns kvar på nagelplattan är det svårt att applicera någon färg eller typ av produkt jämnt vid nagelbandslinjen och sidoväggarna.

Hur du löser problemet

 

Om det är en utmaning för dig att applicera produkten jämnt och även nära nagelbanden kan du öva på nedanstående proffstips.

- Var försiktig med din cuticle pusher/verktyg under manikyren. Om du skrapar för mycket eller för hårt på nagelytan kommer bitar av keratin att lyftas upp från nagelytan vilket gör det svårt att applicera produkten jämnt. 
- Rengör mycket, mycket noggrant med ScrubFresh™. Särskilt vid nagelbandsområdet och längs sidoväggarna. Nageln ska vara ren och fri från damm.


Base Coat appliceras ojämnt och inte tillräckligt nära nagelbandslinjen och sidoväggarna.

Gör en extra ansträngning för att applicera SHELLAC™ Base Coat så tunt och nära nagelbandslinjen och sidoväggarna som möjligt. Där Base Coat appliceras följer Color Coat. Om du försöker applicera färg över den linje där Base Coat har applicerats kommer du inte att lyckas skapa en jämn applicering.

Hur du löser problemet


Var uppmärksam på att dränera och plana ut Base coat-borsten. Det är så mycket lättare att arbeta nära huden med en borste som är platt. 
När du tar upp Base Coat på den plattade och dränerade borsten ska du se till att du bara har produkt på ena sidan av borsten. Du kommer nu att kunna arbeta nära nagelbandslinjen och sidoväggarna utan att faktiskt röra huden med Base Coat. 
Använd reflektionen från din bordslampa för att se om du har täckt hela nageln. Det kommer att vara lätt att se var nageln är matt eller blank.


Arbeta "uppifrån" och inte vända kundernnas fingrar.

Om du inte roterar fingrarna på det sätt som rekommenderas i steg 3 och 4 i CND™ 5 Point Polish Method kan du inte "se" sidoväggarna och hur kan du då förvänta dig att få till de perfekta sidolinjerna om du inte kan se dem.

Hur du löser problemet

För att kunna se var du polerar bör du använda CND™ 5 Point Polish Method. Särskilt steg 3 och 4 är viktiga när det gäller att måla vackra sidolinjer, 

Steg 1: Försegla den fria kanten
Steg 2: Sätt en pärla i mitten.

Steg 3: ROTERA fingret till höger - och måla den vänstra sidan av nageln.
Steg 4: ROTERA fingret till vänster - och måla den högra sidan av nageln. 

Använd dina egna fingrar för att dra tillbaka huden på sidoväggarna för att få en ännu bättre bild. 

Steg 5: Upprepa och förfina

- Använd ett hjälpredskap som en liten detaljborste för att fullända appliceringen av färgen längs nagelbandslinjen och sidoväggarna.


Använd borsten direkt ur flaskan

Det är viktigt att förbereda borsten. Om borsten inte är platt och/eller om du har för mycket produkt på den kan det vara svårt att få fina och jämna nagelbands- och sidolinjer. Det blir svårt att bara komma nära huden. Och om du inte kan komma nära huden är det ännu svårare att skapa en jämn applicering.

Hur du löser problemet

Här är några saker som du kan observera dig själv och införa i dina applikationsmetoder.

- Töm borsten från produkten på insidan av flaskhalsen.
- Platta till borsten på båda sidor på flaskhalsens kant, arbeta inifrån och ut.
- Ta sedan upp en liten mängd produkt för att försegla den fria kanten med
- Gå tillbaka in i flaskhalsen och plocka upp lite produkt, på endast en sida av borsten, genom att alltid hålla en sida av borsten helt fri från produkt. Du kommer att kunna arbeta nära nagelbandslinjen och sidoväggarna utan att faktiskt röra huden med produkten. Om det händer ska du alltid ta bort eventuell färg från huden innan du härdar. Du kan använda en korrigeringspenna, en borste eller en träpinne för detta.


Borsten innehåller fortfarande stärkelse från produktionen

Ibland upptäcker vi att vissa SHELLAC™-borstar fortfarande innehåller stärkelse från tillverkningen av dem. Om så är fallet kan du uppleva att det ser ut som om det finns damm eller ludd i din SHELLAC™-applikation. Om du misstänker att detta kan vara orsaken (och inte en ojämn yta på den naturliga nageln) bör borsten rengöras.

Hur du löser problemet

Om du vill ta bort stärkelse eller andra produktrester från borsten, flaskhalsen eller insidan av flasklocket rengör du dem helt enkelt med en wipe som är mättad med TopFinish™ (99 % IPA).

Proffstips: Om dina flaskhalsar och lock behöver rengöras kan du faktiskt ta bort borsten från locket och rengöra alla delar med TopFinish™. Att ta bort borsten från locket hjälper dig att kunna komma in på de ställen som är svåra att nå.


PROBLEM: Top coat blir matt efter härdning

Exempel på varför problemet kan uppstå

Underhärdning

Om lampan av någon anledning inte ger optimal effekt kan det leda till att top coat blir matt efter härdning eftersom den helt enkelt inte är helt härdad. Samma sak kan hända om kundens hand inte har rätt placering i lampan ELLER om knappen trycks på innan handen ligger stilla i lampan.

Hur du löser problemet

För korrekt härdning och optimal glans ska du se till att följande är uppfyllt 

1) Se till att alla glödlampor fungerar och inte är täckta av någon produkt.

2) Se till att kundens hand är korrekt placerad i lampan. När handen är på plats och ligger stilla kan du trycka på knappen.


För tunn applikation

Om top coat appliceras för tunt kan det bli matt efter härdning.

Hur du löser problemet

Om applicering av SHELLAC™ Top Coat i allmänhet:

Alla top coats måste appliceras med en "flytande" rörelse. Du ska hela tiden ha en droppe top coat mellan borsten och nagelytan och styra produkten på plats. Detta garanterar ett jämnt applicerat lager utan ränder eller gropar. Om du använder för mycket kraft och låter penselhåren sprida sig så att de kommer i kontakt med nagelytan kan två saker hända.
1) Top coaten appliceras för tunt och
2) Ytan blir troligen ojämn med ränder som har svårt att "sätta sig".

Ett sätt att förklara flyta ut kontra användning av för mycket kraft.
Föreställ dig att du sitter på stranden med fingrarna i sanden. För att gräva ett hål sprider du fingrarna eller gör en skedliknande form för att flytta sand, som en spade. Och du måste använda rörelse och muskler. Föreställ dig nu att du vill göra sandytan jämn. Du plattar till din hand och "klappar" mycket lätt sandytan för att göra den jämn. Det är den rörelsen som ska användas för att applicera ett ytskikt.


Felaktig borttagning av toppfilmen

Ett annat problem som kan leda till att top coat blir matt kan vara om toppfilmen avlägsnas för tidigt efter härdning och/eller med för hårt tryck. 
(eller faktiskt också om top coat har applicerats för tunt).

Hur du löser problemet

Vänta 60 sekunder efter härdning innan du tar bort toppfilmen. Använd en nail wipe fuktad med TopFinish (99 % IPA) för att avlägsna toppfilmen. Använd cirkulära rörelser och en lätt beröring för att undvika att använda för mycket tryck.


CND-SHL-TBYB-KDB-800x500-SE

 

  • Vill du lära dig mer om CND™?

    På Insight Cosmetics Group har vi en mängd olika utbildningsalternativ och möjlighet till kontakt tillgängliga för dig.